ԱՀ Նախագահ

www.president.nkr.am

ԱՀ Ազգային ժողով

www.nankr.am

 

ԱՀ նախարարություններ

ԱՀ ֆինանսների նախարարություն

www.minfin-nkr.am

ԱՀ պաշտպանության նախարարություն

www.nkrmil.am

ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն

www.mss.nkr.am

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

www.moh.nkr.am

ԱՀ արդարադատության նախարարություն

www.minjustnkr.am

 ԱՀ արտաքին գործերի նախարարություն

www.nkr.am

ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

www.minagro.nkr.am

ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն

www.edu.nkr.am

ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության և զբոսաշրջության նախարարություն

www.mc.am

ԱՀ քաղաքաշինության նախարարություն

www.mudnkr.am

ԱՀ բնապահպանության եւ բնական ռեսուրսների նախարարություն

www.mnp.nkr.am

 

Պետական կառավարման այլ մարմիններ

ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն

www.rs-nkr.am

ԱՀ ոստիկանություն

www.police.nkr.am

ԱՀ դատական համակարգ

www.courtnkr.am

ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով

www.kargavorum.nkr.am