ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար

Լևոն Ավետիսի Գրիգորյան

Հեռախոս (374 47) 10-01-00   էլ. փոստ  minister@armei.am

 

Նախարարի տեղակալ

Տիգրան Բորիսի Թորոսյան

Հեռախոս (+374 47) 94-87-00 էլ. փոստ  deputy_m@armei.am

 

Նախարարության աշխատակազմի ղեկավար

Էդուարդ Էրիկի Վարդանյան

Հեռախոս (+374 47) 97-52-88  էլ. փոստ  headstaff@armei.am

 

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ

Անշարժ գույքի կադաստրի վարչություն

Վարչության պետ  Մաքսիմ Ալեքսանյան

Հեռախոս (+374 47) 94-52-58 էլ. փոստ  cadaster@armei.am

 

Անշարժ գույքի կադաստրային գնահատման և համակարգված դիտարկումների բաժին

Բաժնի պետ Արմինե Միրզոյան

Հեռախոս (+374 47) 94-48-79 էլ. փոստ  monitoring@armei.am

 

Գույքի գրանցման բաժին

Բաժնի պետ Մերի Ջավադյան

Հեռախոս (+374 47) 94-86-07 էլ. փոստ   registration@armei.am

 

Հաշվառման բաժին

Բաժնի պետ Արամ Կասյան

Հեռախոս (+374 47) 94-72-54  էլ. փոստ  accounting@armei.am

 

Տեղեկատվական բաժին

Բաժնի պետ Երվանդ Գրիգորյան

Հեռախոս (+374 47) 94-18-90 էլ. փոստ  information@armei.am

 

Քարտեզագրման և գեոդեզիայի բաժին

Բաժնի պետ Նվեր Գասպարյան

Հեռախոս (+374 47) 95-17-49 էլ. փոստ  mapping@armei.am

 

Պետական գույքի կառավարման վարչություն

Վարչության պետ Գագիկ Իսրայելյան

Հեռախոս (+374 47) 94-29-16 էլ. փոստ  spm@armei.am

 

Հաշվառման և կառավարման բաժին

Բաժնի պետ Մետաքսե Ավետիսյան

Հեռախոս (+374 47) 94-29-14 էլ. փոստ  finaccounting@armei.am

 

Մասնավորեցման և օտարման բաժին

Բաժնի պետ Դիանա Գրիգորյան

Հեռախոս (+374 47) 94-09-03 էլ. փոստ  privatization@armei.am

 

Տնտեսական զարգացման վարչություն

Վարչության պետ Բելլա Պետրոսյան

Հեռախոս (+374 47)  97-07-61 էլ. փոստ  development@armei.am

 

Գործարար և ներդրումային միջավայրի բաժին

Բաժնի պետ Քրիստինա Բալայան

Հեռախոս (+374 47) 94-29-53 էլ. փոստ  investment@armei.am

 

Որակի ենթակառուցվածքների բաժին

Բաժնի պետ Տիգրան Նաջարյան

Հեռախոս (+374 47) 94-29-53 էլ. փոստ  quality@armei.am

 

Տրանսպորտի վարչություն

Վարչության պետ Արայիկ Պողոսյան

Հեռախոս (+374 47) 96-55-18 էլ. փոստ  transport@armei.am

 

Էներգետիկայի բաժին

Հեռախոս (+374 47) 97-77-91 էլ. փոստ  energy@armei.am

 

Ընդհանուր բաժին

Բաժնի պետ Հասմիկ Գրիգորյան

Հեռախոս (+374 47) 94-98-34 էլ. փոստ secretary@armei.am

 

Իրավաբանական բաժին

Բաժնի պետ Արմեն Թովմասյան

Հեռախոս (+374 47) 94-98-33 էլ. փոստ  legal@armei.am

 

Կապի, հեռահաղորդակցության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժին

Բաժնի պետ Կարեն Գրիգորյան

Հեռախոս  (+374 47) 97-57-02  էլ. փոստ   IT@armei.am

 

Քաղաքացիական ավիացիայի բաժին

Բաժնի պետ Սամվել Թավադյան

Հեռախոս (+374 47) 97-07-62 էլ. փոստ   aviation@armei.am

 

Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման բաժին

Բաժնի պետ Նարեկ Հակոբյան

Հեռախոս (+374 47)  96-55-19 էլ. փոստ   finance@armei.am

 

ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ

Գեոդեզիայի և հողային պետական տեսչություն

Տեսչության պետ Գագիկ Բաղդասարյան

Հեռախոս (+374 47) 94-88-73  էլ. փոստ   poakrelations@armei.am

 

Էներգետիկայի պետական տեսչություն

Տեսչության պետ Կարեն Բաղդասարյան

Հեռախոս (+374 47) 95-24-82 էլ. փոստ   energyadmin@armei.am

 

Հեռահաղորդակցության հանրապետական գործակալություն

Գործակալության պետ Սանասար Բաղդասարյան

Հեռախոս (+374 47) 97-35-11 էլ. փոստ   agensy@armei.am

 

Շուկայի և սպառողների շահերի պաշտպանության պետական տեսչություն

Տեսչության պետ Գագիկ Նարիմանյան

Հեռախոս (+374 47) 95-10-04 էլ. փոստ   market@armei.am

 

ԼՂՀ տրանսպորտային տեսչություն

Տեսչության պետ Վարդան Բեգլարյան

Հեռախոս (+374 47) 95-03-49 էլ. փոստ   transportadmin@armei.am