ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար

Լևոն Ավետիսի Գրիգորյան

Հեռախոս (374 47) 10-01-00   էլ. փոստ  minister@armei.am

 

Նախարարի տեղակալ

Տիգրան Բորիսի Թորոսյան

Հեռախոս (+374 47) 94-87-00 էլ. փոստ  deputy_m@armei.am

 

Նախարարի տեղակալ

Արմեն Սերգեյի Թովմասյան

Հեռախոս (+374 47) 96-55-18    էլ. փոստ     a_tovmasyan@armei.am

 

Նախարարի տեղակալ

Գագիկ Սուրենի Մարտիրոսյան

Հեռախոս (+374 47) 97-57-02  էլ. փոստ  g_martirosyan@armei.am

 

Նախարարության աշխատակազմի ղեկավար

Էդուարդ Էրիկի Վարդանյան

Հեռախոս (+374 47) 97-07-22 էլ. փոստ  headstaff@armei.am

 

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ

 

Տնտեսական զարգացման վարչություն

Վարչության պետ Բելլա Պետրոսյան

Հեռախոս (+374 47)  97-07-61 էլ. փոստ  development@armei.am

 

Գործարար և ներդրումային միջավայրի բաժին

Բաժնի պետ Քրիստինա Բալայան

Հեռախոս (+374 47) 94-29-53 էլ. փոստ  investment@armei.am

 

Որակի ենթակառուցվածքների բաժին

Բաժնի պետ Տիգրան Նաջարյան

Հեռախոս (+374 47) 94-29-53 էլ. փոստ  quality@armei.am

 

Տրանսպորտի վարչություն

Վարչության պետ Արայիկ Պողոսյան

Հեռախոս (+374 47) 94-84-35 էլ. փոստ  transport@armei.am

 

Էներգետիկայի բաժին

Հեռախոս (+374 47) 97-77-91 էլ. փոստ  energy@armei.am

 

Ընդհանուր բաժին

Բաժնի պետ Հասմիկ Գրիգորյան

Հեռախոս (+374 47) 94-98-34 էլ. փոստ secretary@armei.am

 

Իրավաբանական բաժին

Բաժնի պետ 

Հեռախոս (+374 47) 94-98-33 էլ. փոստ  legal@armei.am

 

Կապի, հեռահաղորդակցության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժին

Բաժնի պետ Կարեն Գրիգորյան

Հեռախոս  (+374 47) 97-52-88  էլ. փոստ   IT@armei.am

 

Քաղաքացիական ավիացիայի բաժին

Բաժնի պետ Սամվել Թավադյան

Հեռախոս (+374 47) 97-07-62 էլ. փոստ   aviation@armei.am

 

Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման բաժին

Բաժնի պետ Նարեկ Հակոբյան

Հեռախոս (+374 47)  էլ. փոստ   finance@armei.am

 

ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ

 

Էներգետիկայի պետական տեսչություն

Տեսչության պետ Կարեն Բաղդասարյան

Հեռախոս (+374 47) 95-24-82 էլ. փոստ   energyadmin@armei.am

 

Հեռահաղորդակցության հանրապետական գործակալություն

Գործակալության պետ Սանասար Բաղդասարյան

Հեռախոս (+374 47) 97-35-11 էլ. փոստ   agensy@armei.am

 

Շուկայի և սպառողների շահերի պաշտպանության պետական տեսչություն

Տեսչության պետ Գագիկ Նարիմանյան

Հեռախոս (+374 47) 95-10-04  էլ. փոստ   market@armei.am

 

Տրանսպորտային տեսչություն

Տեսչության պետ Վարդան Բեգլարյան

Հեռախոս (+374 47) 95-03-49  էլ. փոստ   transportadmin@armei.am