ՏԵՂԵԿԱՆՔ «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ, ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ» ՊՈԱԿ-Ի 2019Թ 9 ԱՄՍՎԱ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Դեկտեմբերի 20, 2019

ՏԵՂԵԿԱՆՔ «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ, ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ» ՊՈԱԿ-Ի 2019Թ 9 ԱՄՍՎԱ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ